"זמר שכזה" כתבת בקורת מאת חגי חיטרון במדור "גלריה" בעיתון הארץ, על עיצוב מופע ותנועה של איריס גורן, לכתבה.

1/1