העבודה האינדיבידואלית בתנועה בהדרכת איריס גורן מושתתת על עקרונות העבודה כפי שהם מופיעים בשעורים "מהתעמלות לתנועה לבוגרים".

העבודה הפרטנית מותאמת למגבלות של המתעמל הספציפי, אך מטרת העבודה לשפר את היציבה ואת התפקוד התנועתי, את המודעות לגוף ולתנועה ולהעשיר במידת האפשר את הרפרטואר התנועתי.

העבודה הפרטנית בתנועה מיועדת ל:

– אנשים עם עודף משקל
– אנשים עם בעיות נשימה
– אנשים עם בעיות קואורדינציה קשות שלא יכולים להשתלב בקבוצה
– נכים: בעיות צליעה, עיוורון או נכויות אחרות
– אנשים אחרי התקפי גב קשים הזקוקים לתקופת שיקום לפני השתלבות
בקבוצה.

למפגשים האישיים, שאורכם כשעה, יש גם היבט של טיפול במגע בהתאם לצורך. אחרי פגישת היכרות ניתן לבדוק אם אכן מתאימה עבודה פרטנית, ובאיזה תדירות ייערכו הפגישות.